OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY

W związku z wysłaniem nam oferty pracy lub przesłaniem nam swojego CV (zgłoszenie rekrutacyjne), przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe.

Wobec powyższego, wypełniając dyspozycję artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Grupę Pryzmat oraz spółkę Pryzmat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15, która wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw, dalej zwanej Grupą Pryzmat i jest przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę nad pozostałymi podmiotami, w tym kontroluje przetwarzanie danych osobowych w tych podmiotach1:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (dalej zwana: Administrator danych lub Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15.

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych prosimy o kontakt pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora danych.

 3. Przetwarzaniu podlegają tylko te dane, które otrzymaliśmy od Państwa. W przypadku przekazania nam swojego CV (zgłoszenie rekrutacyjne) są to dane zawarte w tym dokumencie, podane przez Państwa w związku z obowiązującymi przepisami lub też dobrowolnie.

 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie tych danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy;

 2. przeprowadzanie ewentualnych przyszłych procesów rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest dodatkowa zgoda.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

 2. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności gospodarczej Spółki i Grupy Pryzmat, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty wchodzące w skład Grupy Pryzmat1;

 2. doradcy oraz zleceniobiorcy, w tym doradcy prawni, podatkowi oraz księgowi wspierający Administratora danych w wykonywaniu jego zadań i obowiązków;

 3. podmioty dostarczające Spółce i Grupie Pryzmat rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, analitycznych, doradczych, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe) oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji – w okresie wskazanym w tej zgodzie lub do momentu jej wycofania. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania będą inne przepisy prawa – przetwarzanie odbywać się będzie do momentu określonego w przepisach prawa.

 2. Po upływie powyższych terminów, Państwa dane będą usuwane lub poddawane pseudonimizacji, z tym zastrzeżeniem, że Administrator danych może zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności swojego działania z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które to prawa realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO.

 4. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych sprzed wycofania zgody.

 5. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy i bez podania tych danych nie mogą Państwo wziąć udziału w procesie rekrutacji.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Administrator oświadcza również, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO oraz że środki te, w razie potrzeby, będą poddawane przeglądom i uaktualniane.

 

 Z wyrazami szacunku

Grupa Pryzmat

 

1 Podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Pryzmat są: Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 349953), Pryzmat sp. z o.o. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 43488), Pryzmat Poznań sp. z o.o. (ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, KRS: 48055) i Pryzmat Szczecin sp. z o.o. (ul. Starkiewicza 13, 70-112 Szczecin, KRS: 12185).

FaLang translation system by Faboba