Polityka Prywatności

 

Szanowny Użytkowniku!

Dokument, który czytasz stanowi Politykę Prywatności grupy kapitałowej PRYZMAT oraz Serwisów dostępnych pod adresem www.pryzmat.com 

W skład grupy kapitałowej PRYZMAT wchodzą sklepy spółki dominującej PRYZMAT sp. z o.o. sp.k., do których kontakt uzyskasz klikając bezpośrednio w  MAPĘ  lub pole GDZIE KUPIĆ

oraz  sklepy spółek z grupy kapitałowej, nad którymi PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. sprawuje kontrolę zarządczą. 

Serwis internetowy oraz platforma kontaktu B2B są prowadzone przez PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 15 we Wrocławiu, dalej nazywanym również Administratorem Danych Osobowych.

»» Prywatność w Serwisie Pryzmat

Możesz nawiązać z nami kontakt drogą elektroniczną przesyłając nam informację lub pytanie, poprzez  FORMULARZ KONTAKTOWY  lub klikając  „ZAPYTAJ/ZAMÓW”.

Podanie w formularzu kontaktowym Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu poruszonej przez Ciebie sprawy. Administratorem Twoich danych osobowych jest PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Przesłane dane w postaci: 

 • ♦ imię i nazwisko;
 • ♦ nazwa firmy;
 • ♦ telefon;
 • ♦ adres poczty elektronicznej;

przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia, zapytania lub innym określonym przez Ciebie w treści formularza.

Jeśli się na to zgodzisz – potwierdzisz zgodę pod formularzem kontaktowym – wówczas poinformujemy Cię m.in. o naszych promocjach, ofertach specjalnych, akcjach skupu lub innych informacjach handlowych na adres elektroniczny, który udostępniłeś nam do kontaktu bezpośredniego (e-mail, nr telefonu).

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami tą samą drogą, lub po otrzymaniu informacji wypiszesz się z grupy subskrybentów za pomocą linku.

Naszym Klientom, umożliwiamy składanie zamówień poprzez platformę kontaktu B2B. Ta forma kontaktu, wymaga zarejestrowania danych adresowych Twojej firmy i/lub danych wysyłkowych oraz podania osoby i danych do kontaktu bezpośredniego.

Platforma umożliwia również wgląd w historię zakupów i/lub status naprawy urządzeń drukujących. Wszystkie zgromadzone tam dane osobowe służą do poprawnej realizacji zamówienia lub świadczonej usługi. 

»» Jakie dane osobowe gromadzi PRYZMAT ?

Grupa kapitałowa PRYZMAT gromadzi Państwa dane osobowe, które pozyskała ze źródeł publicznie dostępnych i/lub podczas kontaktu bezpośredniego, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.pryzmat.com , również podczas zawierania z Państwem umowy i/lub w trakcie jej trwania. W szczególności są to:

 • ♦ imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu/korespondencji, nazwa podmiotu, numer telefonu, stanowisko służbowe,
 • ♦ w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 

»» W jakim celu gromadzimy dane ?

Gromadzimy Państwa dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do:

 • ♦ zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w szczególności dotyczy to np.: wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, realizacji usług druku, serwisu IT i/lub serwisu drukarek, pomocy technicznej,
 • ♦ realizacji obowiązków PRYZMAT przewidzianych przepisami prawnymi i administracyjnymi, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych ochrony praw PRYZMAT - zgodnie z przepisami prawa,
 • ♦ dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych lub zabezpieczania roszczeń,
 • ♦ realizacji uzasadnionego interesu PRYZMAT w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów własnych (marketing bezpośredni) oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług, które PRYZMAT świadczy swoim Klientom (np. monitoring druku, help desk realizowany     przez stronę trzecią),
 • ♦ prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji,
 • ♦ organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których możesz wziąć udział,
 • ♦ przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnych zgód.

 

»» Kto otrzymuje dostęp do Państwa danych i na jaki czas ?

 PRYZMAT może przekazywać dane osobowe osobom trzecim, co do których ma pewność, iż właściwie je chronią.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

           ♦ upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy PRYZMAT sp. z o.o. sp.k.

           ♦ pracownicy spółek z grupy kapitałowej PRYZMAT

           ♦ podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną dla grupy PRYZMAT, z którymi Pryzmat ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”), 

           ♦ serwisy zewnętrzne np. serwis IT, serwis drukarek wyłącznie w celu i zakresie określonym odpowiednią umową,

           ♦ instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa np. banki;

           ♦ podwykonawcy - podmioty świadczące usługi księgowe, windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 

           ♦ firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych,

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Dane przetwarzane przez PRYZMAT będą dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez PRYZMAT i /lub „Przetwarzających dane”, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i spółek z grupy kapitałowej PRYZMAT.

»» Jakie przysługują Ci prawa ?

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawowniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uważają, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.

W kwestii realizacji swoich praw możesz do nas napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule RODO) lub wysłać nam korespondencję tradycyjną:

Pryzmat sp. z o.o. sp.k.
ul. Ostrowskiego 15,
53-238 Wrocław
z dopiskiem „RODO”

»» Deklaracja Administratora w sprawie bezpieczeństwa danych

Szanowny Kliencie, przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa, zapewniające ochronę odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną.
Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. PRYZMAT nie gromadzi więcej danych aniżeli wymaga tego realizacja Twojej sprawy, umowy lub świadczonych usług. Nie sprzedajemy danych osobowych, ani nie przekazujemy ich do Państw trzecich
w rozumieniu przepisów RODO. Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

»» Aktualizacja Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowej aktualizacji, gdy zmieniające się otoczenie prawne, dobre praktyki lub zmiana technologii, wpłyną na sposób przetwarzania danych.
W razie zmiany sposobu i celu przetwarzania danych - będziemy odpowiednio informować Państwa w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej www.pryzmat.com 
Obowiązuje od: 25.05.2018r