baner HP a

Promocja trwa od 1 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów.

Czas na zgłaszanie zakupu promowanych urządzeń – do 14 lutego 2018 r.

Promocja jest organizowana na zlecenie HP Inc Polska sp. z o.o

 

 

HP1

HP2

HP3

 

Lista produktów objętych promocją i jej pełny regulamin dostępne tutaj

 

Zgodnie z Regulaminem Uczestnikiem Promocji nie może być:       

3.1. pracownik Organizatora lub pracownik HP.

Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

3.2. instytucja publiczna ani jednostka sektora finansów publicznych.

 

© Copyright 2017 HP Inc.